About University

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತ್ರಿಭಜನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ,ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 13-08-2015 ರ ಅನ್ವಯ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಕೋಲಾರ್ ಪಿ.ಜಿ. ಸೆಂಟರ್; ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಮಹಾದೇವಪುರ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಗ್ನಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.