Details of Research Scholars

Name of Scholar:
Title of Thesis:
Mr. Hareeshkumar B
13 Mattu 14 ne Vidhanasabhegalalli Parishishta Pangadada sadasyara karyanirvahaneya ondu Vimarshatmaka Adhyana”
Mr. Jaiprakash
Ballari Mahanagara Palikeyalli Karyanirvahisuttiruva Pourakarmikara kuritu ondu Vimarshatmaka Adhyana”
Mr.Palavvanavara Umesha
16th Lokasabha Chunavane-Yuvakaru mattu Samajika jalatanagala Patra’
Mr. Chethan K N
Budget mattu samajika nyaya
Mr. H Devendra
Ballari Jilleya parishishta jatigala rajakiya sahabhagitva ondu vishleshatantmaka Adhyayana’
Kum. Sharadamma K
‘Karnataka rajya bajetgala linga Sambadhi ayamagalu,(2005-2015 ra avadhiya vishleshana)
Mr, Vijaya Kumar B
Parishishta Pangadada Uapa Yojaneya Anushtana-Sabalikarana Mattu Savalugalu Pradeshika Asamatholana Nelegatannu Anulakshisi (2008 to 2017)’’
Mr, Anantakumar D
Karnataka Rajyadalli Virodha Pakshagala Paatra Ondu Vimrshatmaka Adhyayana (2008 rinda 2016 ra varegina avadhi) ’’:
Mr, Kavallaiah C
Hydarbad Karnatakada samvidanatmaka vishesha shtana mana; Ondu vimarshatmaka Adhyayana’
Mr, Sudhakar:
Bharatadalli hanada amanikarana rajakiya ondu vimarshatmaka adhyana’:
Mr, Umesh
Saarc Rastragalu Mattu Barathadha Vidheshanga Neethi’